Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Chodnik
Opublikowane dn. 17-12-2019

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+050 do km 11+880

 

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów Górny - Dąbrówka w miejscowości Potok Górny, km 11+050 do km 11+880

W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o długości 830 m wzdłuż drogi powiatowej 2961L Krzeszów-Dąbrówka w miejscowości Potok Górny. Szerokość chodnika wynosi 1,5m.

Wybudowany  chodnik łączy wykonane wcześniej odcinki chodników przy drodze powiatowej Nr 2961L. Początek planowanego chodnika został połączony z chodnikiem w centrum miejscowości Potok Górny wykonanym w 2006r. w ramach zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Potok Górny” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Koniec planowanego chodnika połączono z chodnikiem wykonanym w 2011r. w ramach zadania  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2961L Krzeszów-Dąbrówka w km 11+880 do km 12+712 w miejscowości Potok Górny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Wykonany chodnik stanowi połączenie centrum miejscowości Potok Górny w którym zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej tj., Urząd Gminy Potok Górny, placówka pocztowa, bank, Gminny Ośrodek Kultury wraz z amfiteatrem, Biblioteka Publiczna, remiza OSP, obiekty handlowe, posterunek policji - z częścią miejscowości w której znajdują się Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, apteka. Początek chodnika prowadzi bezpośrednio do zatoki autobusowej. W drugim kierunku ciąg pieszy prowadzi do zatoki autobusowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej.

Znacząco poprawiło się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Potoku Górnym, osób udających się do instytucji użyteczności publicznych oraz osób korzystających ze skweru rekreacyjnego w centrum miejscowości Potok Górny.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane Łukasz Kur z Panasówki

Wartość umowy: 428 901,21  zł brutto.

Zadanie realizowane w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego.

Wysokość dofinansowania 150 000,00 zł wkład własny 278 901,21zł

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót