Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Światłowód
Opublikowane dn. 08-04-2020

Informacja dotyczęca budowy sieci światłowodowej

 Szanowni Państwo, obecnie na terenie Państwa gminy trwa realizacja trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.
 
Spółki FIBEE są beneficjentami programu na 19 z 33 obszarów konkursowych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków UE. W ramach projektu w 420 gminach w Polsce powstaje otwarta sieć światłowodowa. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy usług internetowych i telewizyjnych, oferowanych przez ogólnopolskich, jak i lokalnych dostawców.
 
Co ważne, infrastruktura światłowodowa budowana jest w najnowocześniejszej technologii Fiber-To-The- Home (światłowód do domu), która opiera się w 100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Takie rozwiązanie daje gwarancję niezawodności i szybkości działania usług cyfrowych. Jako wykonawca sieci światłowodowej, czujemy szczególną odpowiedzialność związaną z powodzeniem projektu. W obliczu wydarzeń związanych z wirusem COVID-19 dostęp do Internetu, oznacza przede wszystkim gwarancję stałego funkcjonowania społecznego.
 
Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej, załatwianie spraw urzędowych, zakupów, pozostanie w kontakcie z bliskimi czy kontynuowanie edukacj. To także stały dostęp do zabawy i rozrywki. Budowa infrastruktury szerokopasmowej to złożony proces, którego koordynacja w sytuacji, z którą przyszło nam się mierzyć, jest ogromnym wyzwaniem, wymagającym zaangażowania wielu osób. Większość prac prowadzona jest na drogach publicznych.
 
W niektórych przypadkach będziemy musieli przejść także przez teren prywatny, a gdy tak się stanie, potrzebna nam będzie pisemna zgoda właściciela posesji. Dlatego, wsparcie i przychylność mieszkańców przy zbieraniu zgód dysponenckich, jest elementem niezbędnym do kontynuowania prac projektowych.
 
W trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy środki prewencyjne, zapobiegające bezpośrednim kontaktom z przedstawicielami dopełniającymi formalności projektowych.
 
O zdalnych, bezpiecznych formach pozyskiwania zgód dysponenckich mieszkańcy informowani będą listownie. Mamy nadzieję, że działania te spotkają się ze zrozumieniem lokalnej społeczności i pozwolą terminowo zrealizować inwestycję. 

 

Pobierz plik

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót