Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 22-04-2020

Informacja Wójta Gminy Potok Górny

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Informuję Mieszkańców Gminy Potok Górny, że zostały zakupione maseczki ochronne, które od dnia 16 kwietnia 2020 r. należy nosić w miejscach publicznych.
 
Maseczki będą roznoszone w dniu 22 kwietnia 2020 r. do wszystkich gospodarstw domowych w ilości po 2 maseczki na gospodarstwo przez druhów strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, strażacy nie będą wchodzić na posesje - pozostawią maseczki w skrzynkach pocztowych lub na ogrodzeniach.
 
W związku z tym proszę monitorować sytuację, aby zapewnić sprawny odbiór maseczek. Ponadto planowany jest zakup materiałów, szycie maseczek przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy i ich dalsza dystrybucja do gospodarstw domowych.
 
WÓJT GMINY mgr inż. Stanisław Dyjak
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót