Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 07-05-2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

 

Zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Potok Górny w dniu 11 maja 2020r  (poniedziałek) godz.  9- ej w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Potoku Górnym  z następującym porządkiem obrad:                                   

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.       

 2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 3.  Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Górnym
      z działalności za 2019 rok. 

 4.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy Gminy
       Potok Górny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
       prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny.                                                         

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy
       Potok Górny Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad
      zabytkami Gminy Potok Górny na lata 2020-2023. 

  8. Podjęcie uchwaływ sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym
       przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
       publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii
      Elektrycznej.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy
       Potok Górny na lata 2016-2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.  

12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

13.   Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót