Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Uśmiechnięta dziewczynka przy laptopie
Opublikowane dn. 15-05-2020

Są już laptopy dla uczniów z programu "Zdalna Szkoła"

 

Gmina Potok Górny zakupiła 25 laptopów niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy.

Gmina Potok Górny w ramach projektu „Zdalna szkoła” otrzymała  60 000  złotych na zakup laptopów.

Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Potok Górny.

Zakupione  laptopy  w dniu 15 maja 2020r. zostały przekazane dla każdej ze szkół z terenu gminy Potok Górny.

Wyżej wymieniony sprzęt w obecności Wójta Gminy Potok Górny Pana Stanisława Dyjaka  odebrali dyrektorzy szkół tj.;:

Pani Elżbieta Hacia - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym

Pani Bożena Kozak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie

Pani Lucyna Przytuła - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych

Pan Zenon Zielonka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Lipinach Dolnych

 Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

 

Projekt  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 Logtypy: Unia Europejska Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Rzeczpospolita Polska CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Napis: Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót