Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Maseczki szyte
Opublikowane dn. 19-05-2020

Akcja szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Potok Górny dobiegła końca

Wójt Gminy Potok Górny podjął decyzję o zakupie 3 000 sztuk maseczek dla mieszkańców. Zostały one dostarczone mieszkańcom przez druhów strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, w liczbie po 2 maseczki na gospodarstwo domowe w dniu 22 kwietnia 2020 r.

 
Zgodnie z zapowiedzią Wójta Gminy, podjęto dalsze działania zmierzające ku temu, by zapewnić mieszkańcom maseczki. Po wstępnym rozeznaniu i przeprowadzeniu rozmów z osobami reprezentującymi stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, działających na terenie gminy, chęć przyłączenia się do gminnej akcji szycia maseczek, zadeklarowały następujące organizacje pozarządowe:
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienniku Starym,
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szyszków,
  • Stowarzyszenie Nasz Potok,
  • Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Kultury „Przedmieście”.

Zgodnie z ustaleniami, Urząd Gminy w Potoku Górnym zakupił potrzebne materiały i przekazał przedstawicielom w/w organizacji. Natomiast Panie ze stowarzyszeń i KGW zobowiązały się dobrowolnie i nieodpłatnie uszyć maseczki.

 W dniu 14 maja 2020 r. wpłynęła do tut. urzędu gminy ostatnia dostawa gotowych maseczek. Liczby mówią same za siebie:

  • KGW w Jasienniku Starym – 730 szt. maseczek,
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szyszków – 1120 szt. maseczek,
  • Stowarzyszenie Nasz Potok – 1040 szt. maseczek,
  • Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Kultury „Przedmieście” – 960 szt. maseczek.

Wójt Gminy Potok Górny - Stanisław Dyjak, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, składa wyrazy wielkiego uznania i wdzięczności za trud i wysiłek włożony w realizację tej akcji. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich Pań.

W dniu 20 maja 2020 r. w/w maseczki będą dostarczone mieszkańcom  przez druhów strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, w ilości po 3 maseczki na gospodarstwo domowe.

 

 

Podziękowania w formie graficznej:

Opis obrazka: PODZIĘKOWANIA Szanowne Panie Akcja szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Potok Górny dobiegła końca. Z zakupionych materiałów udało się uszyć 3 850 sztuk maseczek. To dzięki Wam drogie Panie – członkinie: • Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienniku Starym, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szyszków, • Stowarzyszenia Nasz Potok, • Stowarzyszenia Wspierania Tradycji i Kultury „Przedmieście", mogliśmy tę akcję sfinalizować. Jestem pełen uznania i wdzięczności za przychylną odpowiedź na mój apel. Dziękuję za poświęcony, cenny czas i ogromne zaangażowanie w tę niewątpliwie ciężką pracę. Podziwiam, że pomimo wielu własnych obowiązków, znalazły Panie chęci i siły, by przyłączyć się do akcji szycia maseczek dla mieszkańców. Cieszę się, że dobro całej naszej społeczności gminnej jest dla Was równie ważne. Właśnie takie działania są tego dowodem. Składam serdeczne podziękowania i gratulacje. Potok Górny, dn. 15 maja 2020 r. WÓJT GMINY mgr inz. Stanisław Dyjak

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót