Aktualności

Opublikowane dn. 05-06-2020

Czerwcowe badanie rolne

Urząd Statystyczny w Lublinie

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r.
 
na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa
 
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),
Jaki jest cel badań?
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Dane z badań są wykorzystywane do oceny zastosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPRisą podstawą negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.
 
W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
 
  • pogłowiu zwierząt gospodarskich,
  • produkcji zwierzęcej,
  • cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych.

W jaki sposób zbierane są dane?

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5 - 26 czerwca 2020 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Obowiązek i tajemnica statystyczna

Badania mają rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne, wyłącznie w celu przygotowania zestawień, analiz opracowań zbiorczych. ter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych wykorzystywane są w publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE".

W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi.

 

Pracownicy chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości. 

 Plakat w formie graficznej z informacjami z Aktualności

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót