Aktualności

grad w dłoniach
Opublikowane dn. 09-06-2020

Wójt Gminy Potok Górny informuje o możliwości składania oświadczeń dotyczących gradobicia

DRODZY ROLNICY, Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat 2020 r. spowodowanych gradobiciem.
 
Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:
 
 
  1. Wniosek o oszacowanie strat
  2. Zał. nr 1 – Oświadczenie – zwierzęta
 
Podczas przyjmowania wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARİMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2020.
 
W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe. Oświadczenia dotyczące gradobicia należy składać w terminie 09 czerwca 2020 r. 24 czerwca 2020 r. 
 
WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Dyjak
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót