Aktualności

Opublikowane dn. 15-06-2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Potok Górny o przystąpieniu do sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót