Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Woda
Opublikowane dn. 01-07-2020

Nabór wniosków - Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 1 lipca 2020 roku nabór wniosków o dotacje dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020-2024.

 

Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie określone są w treści Programu Priorytetowego Moja Woda oraz w Regulaminie naboru wniosków o dotacje, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚiGW w Lublinie od 1 lipca 2020 roku, za pomocą Portalu Beneficjenta.


W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfos.lublin.pl/ (nie dotyczy Wnioskodawców posiadających konto w Portalu Beneficjenta). Aktywacja konta umożliwia korzystanie z portalu i aplikowanie o dotację w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda.
 2. po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dostępny w zakładce „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ” odnośnik „PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI”,
  Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność danych poprzez „Weryfikację formularza”,
 3. wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,
 4. wydrukować wypełniony formularz z sumą kontrolną wersji elektronicznej PDF wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników do:

Biura Programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na adres: al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302, 20-718 Lublin, w godzinach jego pracy tj. 7.30-15:30 lub,


najbliższego biura terenowego Programu Czyste Powietrze na adres:

 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, pokój 306;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 5;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, pokój 13;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pokój 222;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Krasnymstawie, ul. Marka Sobieskiego 3;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 29, pokój 2;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Opolu Lubelskim, ul. Strażacka 8;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój 5;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, pokój 53;
 • Biuro Programu Czyste Powietrze w Zamościu ul. Przemysłowa 4, pokój 9.

UWAGA
Wnioski wysyłane pocztą lub kurierem należy kierować wyłącznie na adres Biura Programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

 • al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302, 20-718 Lublin.


Ocenie będą podlegać jedynie te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona podpisana papierowa wersja (wymagana jest zgodność sum kontrolnych wersji PDF i papierowej).
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Biura Programu Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub biur terenowych, papierowej wersji wniosku. Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.lublin.pl

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji pozostają eksperci Funduszu pod nr telefonów:

 • 81 561 21 77
 • 81 561 21 81
 • 81 561 21 84
 • 81 561 21 51
 • 81 531 79 17

Załączniki:

Program Priorytetowy Moja Woda na lata 2020 – 2024

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda na lata 2020 –2024

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót