Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Ciągnik w polu
Opublikowane dn. 03-08-2020

Zwrot podatku akcyzowego - INFORMACJA

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZYSKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ; W RAMACH ROCZNEGO, NIEWYKORZYSTANEGO LIMITU OKREŚLONEGO NA 2020r.;

 

POWINIEN W SIERPNIU 2020r.,

ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY, WRAZ Z FAKTURAMI VAT STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 6 M-CY POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU,

        CZYLI od 01 LUTEGO 2020r. do 31 LIPCA 2020r.

LIMIT OBOWIĄZUJĄCY W 2020 ROKU, STANOWIĆ BĘDZIE SUMĘ:

  1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, (czyli 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Kwota zwrotu podatku do 1 litra wynosi 1,00 zł).
  2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. FAKTURY VAT (dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.),
  2. INFORMACJĘ kierownika Biura Powiatowego ARiMR o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła DJP (tylko producenci rolni, którzy w sierpniu 2020r., będą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w ramach całego, niewykorzystanego limitu określonego na 2020r., i w ubiegłym roku posiadali bydło).

PONADTO PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZE SOBĄ:

  • ORYGINAŁÓW UMÓW DZIERŻAWY.

PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINIE:

1 – 30 PAŹDZIERNIKA 2020r.

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, można pobrać w Urzędzie Gminy w Potoku Górnym (pok. nr 3), ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Potoku Górnym, lub ze strony MRiRW (www.minrol.gov.pl)

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Oświadczenie dotyczące kodu paliwowego

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót