Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Sala konferencyjna
Opublikowane dn. 07-09-2020

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Potok Górny

Zapraszamy na XXII sesję Rady Gminy Potok Górny w dniu 09 września 2020 r. (środa) o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Potoku Górnym, z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Filialnej w Dąbrówce dotyczącej likwidacji jednego z dwóch oddziałów przedszkolnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
   i porządku na terenie Gminy Potok Górny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Potok Górny.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót