Aktualności

Dym z komina
Opublikowane dn. 16-09-2020

Konsultacje uchwały "antysmogowej"

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 15 września 2020 r. do 15 października 2020 r.:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

DO POBRANIA

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót