Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 17-09-2020

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Miesiąc wrzesień to czas w którym upływa termin planowania wydatków w ramach funduszy sołeckich przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. W tym celu niezbędne jest zwołanie zebrania wiejskiego które przy odpowiednim kworum zadecyduje na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć środki przypadające na daną miejscowość, do realizacji w 2021 r. Ustawa o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz.U.2014.301), precyzuje na jakie cele można takie środki przeznaczyć.

 

Zgodnie z art. 1 pkt. 6 ww. ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Natomiast art. 1 pkt. 7 przywołanej ustawy mówi iż, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy wygląda następująco:

L.p.

Miejscowość

Data i godz.

Miejsce zebrania

1.

Dąbrówka

20.09.2020 r. godz. 1700

Remiza OSP

2.

Jasiennik Stary

22.09.2020 r. godz. 1800

Remiza OSP

3.

Jedlinki

21.09.2020 r. godz. 1600

Remiza OSP

4.

Kolonia Malennik

20.09.2019 r. godz. 1600

Kolonia Malennik 7

5.

Lipiny Górne-Borowina

25.09.2020 r. godz. 1700

Remiza OSP

6.

Lipiny Górne-Lewki

27.09.2019 r. godz. 1600

Remiza OSP

7.

Lipiny Dolne

23.09.2020 r. godz. 1800

Remiza OSP

8.

Naklik

18.09.2020 r. godz. 1800

Remiza OSP

9.

Potok Górny cz. I

20.09.2020 r. godz. 1400

Remiza OSP

10.

Potok Górny cz. II

23.09.2020 r. godz. 1700

WDK „Przedmieście”

11.

Szyszków

19.09.2020 r. godz. 1700

Remiza OSP

12.

Zagródki

26.09.2020 r. godz. 1700

Remiza OSP

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót