Aktualności

Osoba wyrzucająca worek do kosza
Opublikowane dn. 01-10-2020

ZAWIADOMIENIE o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu październiku 2020 r.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Potok Górny o terminie wywozu odpadów komunalnych w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2020 r.

 
 
 

Przypomina się mieszkańcom gminy o terminach opiatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszelkie informacje na temat opiat oraz zaległości można uzyskać w Urzędzie Gminy Potok Górny pok. n, lub telefonicznie 846852500 wew. 29. 

Numer konta do Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

48 9637 1011 2002 1000 0026 0060 

Harmonogram w formie skanu

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót