Aktualności

Tulipany w wazonie
Opublikowane dn. 12-10-2020

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty składam serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. 

 
 
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. 
 
Wójt Gminy Potok Górny
Stanisław Dyjak 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót