Aktualności

Opublikowane dn. 16-10-2020

 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY z dnia 16 października 2020 r.

Niniejszym informuję, iż w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19,  od dnia 19 października 2020 r.

Urząd Gminy w Potoku Górnym wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów do dnia odwołania.

 

     Korespondencję należy kierować:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@potokgorny.com.pl,
  2. listownie - pocztą tradycyjną,
  3. poprzez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do budynku.

 

Dodatkowo wszelkie pozostałe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 685 25 00,  84 685 25 18.

 

 

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót