Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności

Osoba podpisująca dokumenty
Opublikowane dn. 15-12-2020

W Wigilię (24-12-2020r.) Urząd Gminy Potok Górny będzie nieczynny

Uprzejmie informuję wszystkich interesantów Urzędu Gminy Potok Górny, że Wójt Gminy Potok Górny, zarządzeniem Nr 204/2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. zarządził, dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Potok Górny w dniu 24 grudnia 2020 r. tj. czwartek - Wigilia, w zamian za świąteczną sobotę przypadającą  w dniu 26 grudnia 2020 r.

 

Za wynikłe niedogodności - wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy!

 

Podstawa prawna  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020., poz. 713 t. j. ze zm.)  w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t. j. ze zm.)

 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót