Aktualności

Wykres inwestycji na zblurowanym tle
Opublikowane dn. 16-12-2020

Podsumowanie inwestycyjne 2020

Kończy się powoli 2020 rok, który zapisze się jako czas zmagania się ludzi z pandemią Covid-19.

 

Zwiększone wydatki budżetowe państwa na walkę z pandemią jak i z jej skutkami gospodarczymi rzutowały na to, że samorządy terytorialne miały utrudniony dostęp do funduszy na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju gmin i podnoszenia komfortu życia ich mieszkańców. Pomimo tego trzeba przyznać, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jakie pojawiały się w ciągu 2020 roku dla pozyskania jak największych funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne w naszej gminie. Efektem tego było pozyskanie znacznych środków zewnętrznych w kwocie 1 883 634, 57 zł.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w lekturze tej broszury.

PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE 2020

Wójt Gminy Potok Górny
Stanisław Dyjak

 
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót