Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Oświatowe

Tabliczka: Wrocław, dnia 21.11.2014 WIARYGODNA SZKOŁA 2013/2014 CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10099604 Zaświadcza się, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych uczestnicząc w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła Podstawowa spełnia warunki określone w Regulaminie Programu jako Wiarygodna Szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. W imieniu Kapituły Programu
Opublikowane dn. 17-12-2014

WIARYGODNA SZKOŁA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Zajęła wysokie miejsce wśród wszystkich szkół w oparciu o wyniki opracowane przez CKE.

 

Program skierowany jest do najlepszych szkół w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają wysokie wyniki w nauce oraz gwarantują bezpieczeństwo swoim uczniom.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych została zakwalifikowana do programu dzięki bardzo wysokiemu wynikowi sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Udział w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła zabezpiecza właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy, posiada właściwą infrastrukturę oraz zapewnia swoim uczniom wysoki standard bezpieczeństwa,. W procesie weryfikacji szkoła uzyskała 280 punktów. Uczestnictwo w programie oraz spełnienie przez szkołę wymagań określonych w regulaminie jest jednoznaczne z nadaniem szkole CERTYFIKATU WIARYGODNOŚCI.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie internetowej Programu: www.wiadygodna-szkola.pl w zakładce "Wiarygodne Szkoły"

 

 Certyfikat

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót