Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Kulturalne

Uczestnicy spotkaniu, na zdjęciu mężczyzna przypinająca odznakę strażakowi, w tle wiele osób stojących.
Opublikowane dn. 23-11-2015

Jednostka OSP Lipiny Dolne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W dniu  20 listopada 2015r. w Lipinach Dolnych miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji o wstąpieniu miejscowej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Wieloletnie starania Ochotniczej Straży Pożarnej o przynależność KSRG zostały zakończone sukcesem gdyż Decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 19 października 2015r. jednostka została wciągnięta do elity straży pożarnych. Symbolicznego wręczenia decyzji dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Tadeusz Milewski. Na uroczystości obecni byli także Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju - st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy brygadier Mirosław Bury, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP st. brygadier Mieczysław Skura, dowódcą uroczystości był brygadier Wiesław Krent.

Swoja obecnością zaszczycili również:

- Wójt Gminy inż. Edward Hacia

- Przewodniczący Rady Gminy Potok Górny - Julian Grabias

- Z-Ca Przewodniczącego Rady Gminy – Maria Waliłko

- V-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP - Stanisław Bucior

- Komendant Gminy OSP - mł. kapitan Wiesław Zabłotni

- Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Jarosław Lipiec

- Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

- Radny Rady Gminy Potok Górny - Marek Pytlarz

- Proboszcz Parafii Lipiny Ks. Stanisław Małysz oraz Wikary Paweł Kruk

- Kierownik Posterunku Policji w Potoku Górnym – asp. szt. Elżbieta Mularczyk

- Z-Ca Kierownika Posterunku Policji w Potoku Górnym – st. asp. szt. Sławomir Kaproń

 

Uroczystość była również okazją do złożenia gratulacji, podziękowań a także i odznaczeń. Szesnastu druhów zostało odznaczonych odznakami Strażak Wzorowy a  za swą wieloletnią, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, jednostka otrzymała nadany przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka "złoty medal za zasługi dla pożarnictwa". Medalem tym udekorowany został sztandar jednostki.   

Całą uroczystość uświetniała gminna orkiestra dęta.

 

Potok Górny
 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót