Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Kulturalne

Orkiestra dęta podczas występu
Opublikowane dn. 06-06-2019

XIX Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych

 

Wspaniałym świętem muzyki można nazwać „XIX Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Potoku Górnym” który odbył się 02 czerwca 2019 r. na scenie amfiteatru w Potoku Górnym.

Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych stał się cyklicznym wydarzeniem, przyczyniającym się do popularyzacji i zwiększenia zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Ponadto, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, międzypokoleniowych spotkań muzyków, stwarzających szansę na zaciągnięcie cennych i wartościowych znajomości. Przegląd nie miał charakteru konkursu. Przybyłe orkiestry nie rywalizowały ze sobą tylko wspólnie przeżywały miłe chwile i prezentowały swój dorobek artystyczny, ukazując jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana na instrumentach dętych. Jako impreza muzyczna stał się ważnym czynnikiem kulturotwórczym, gdzie zgrani muzycy zachwycają zgromadzoną publiczność dźwiękami płynącymi z instrumentów.

Na wstępie imprezy szczególnie ciepło muzyków, zaproszonych gości oraz publiczność powitał Stanisław Dyjak – Wójt Gminy Potok Górny, natomiast formułę uroczystego otwarcia przeglądu wypowiedział dh Mieczysław Skura - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Biłgoraju.

Obecni byli także radni na czele z Henrykiem Kapicą – Przewodniczącym Rady Gminy Potok Górny, Sekretarz Gminy Potok Górny Roman Wardach, wójtowie gmin Kuryłówka, Biszcza, Obsza, Goraj, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju st. bryg. Wiesław Krent.

Przed potocką publicznością zaprezentowało się sześć orkiestr, a koncertowanie rozpoczęto wspólnym wykonaniem marsza „Na straży” pod batutą Stanisława Stępnia.

Repertuar Przeglądu w tym roku był różnorodny. Orkiestry grały marsze, walce, polki, szlagiery muzyki rozrywkowej, muzyki filmowej i standardy jazzowe. Kunszt muzyków i kapelmistrzów doceniany był częstymi i gromkimi brawami przez słuchaczy.

W pierwszej kolejności wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Obszy pod batutą Michała Gizy. Orkiestra rozpoczęła działalność w styczniu 2006 r. Jej członkami są w przeważającej większości osoby mieszkające w gminie Obsza. Nad sprawami organizacyjnymi od początku istnienia orkiestry czuwa Gminny Ośrodek Kultury w Obszy, który wraz z lokalnym samorządem oraz miejscową OSP stara się zapewnić odpowiednie warunki do pracy muzykom i kapelmistrzowi.    

Muzycy wykonali kilka popularnych utworów, a były to:

 1. Ob-la-di Ob-la-da
 2. Swing-Polka
 3. Pielgrzym

Jako druga zaprezentowała się Strażacka Orkiestra Dęta z Potoka Górnego. Orkiestra powstała w 1993 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Kapelmistrzem jest Pan Stanisław Stępień. Orkiestra wykonała utwory:

 1. Dzień podchorążego – opracowanie własne
 2. Resemunde – opracowanie własne
 3. Longstret Dixie

Kolejna orkiestra, która zagrała w Potoku Górnym to Gminna Orkiestra Dęta z Biszczy. Orkiestra powstała w 2006 roku i rozwija się pod przewodnictwem Pana Ryszarda Jelenia. Dzięki aktywnej działalności jej członków, systematycznej pracy i wsparciu władz samorządowych stale podnosi swój poziom i zwiększa stan liczebny. Podczas przeglądu muzycy wykonali utwory:

 1. „Marsz z fasonem” – Kompozytor Jacek Celibała
 2. Melodia z filmu „Jak rozpętałem II Wojnę Światową – Kompozytor Włodzimierz Adam
 3. La Esmercelda-rumba – Kompozytor Steve Mc Millan 

Następnie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Frampola działająca przy M-GOK we Frampolu. Orkiestra powstała w latach 1929-1930. Pierwszym dyrygentem był Pan Władysław Nawrocki. Od 1945 roku orkiestrę prowadził niezapomniany kapelmistrz Stanisław Baroń. Od 2002 roku orkiestra kieruje Pan Bolesław Korgul. Repertuar przygotowany przez orkiestrę to:

 1. Braterstwo broni
 2. Niebieska noc
 3. Benton hall

W kolejnej odsłonie zagrała Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogrodu działająca przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Kapelmistrzem jest Pan Grzegorz Szteinmiller. Orkiestra liczy 22 muzyków a tradycją sięga ponad 90 lat. W repertuarze na XIX przegląd znalazły się:

 1. Latin Holiday
 2. Herb Alpert Golden Hits
 3. The Sound of Silence

Jako ostania podczas „XIX Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Potoku Górnym” wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Goraja.

Orkiestra powstała 2002 roku na bazie orkiestr dętych w Jędrzejówce, Zagrodach i Ładzie. Podobnie jak poprzednie orkiestry działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Kapelmistrzem orkiestry jest Pan Józef Czerw.  Orkiestra wykonała utwory:

 1. Walc nad brzegiem Wisły
 2. Mazur Piękna Helena
 3. Marsz po ćwiczeniach

Wszystkie orkiestry za udział w przeglądzie zostały nagrodzone przez Organizatorów pucharami, pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez ZOP ZOSP RP w Biłgoraju.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji lub wspierały „XIX Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Potoku Górnym” – Dziękujemy !.

Do zobaczenia za rok na jubileuszowym, dwudziestym Przeglądzie, który już dzisiaj zapowiada się na spektakularne wydarzenie kulturalne. Zapraszamy do Potoka Górnego wszystkie zainteresowane zespoły oraz wszystkich miłośników orkiestr dętych z całego powiatu biłgorajskiego i nie tylko.

Tym miłym akcentem zakończył się kolejny „XIX Powiatowy Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Potoku Górnym”

 

Całość imprezy prowadził Krzysztof Boguń.

Potok Górny 
Autor: Gmina Potok Górny
Powrót