Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa drogi gminnej Nr 109370L w Potoku Górnym

Tablica informacyjna dla realizowanego projektu

 

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 109370L w Potoku Górnym” zostało sfinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach inwestycji zostanie wybudowana oraz przebudowana droga gminna nr 109370L, od km 0+153.00 do km 2+910.2.00, o długości 2757.20 m

Zadanie obejmuje:

 

-      przebudowę jezdni na odcinku (do 0+244,00 km),

-      budowę drogi na odcinku (na pozostałym odcinku),

-      przebudowę istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego w zakresie przepustów drogowych, a także renowację rowów,

-      przebudowę skrzyżowań,

-      budowę parkingu prawostronnego, usytuowanego w km 0+177.40 i km 0+242.50, poza pasem drogowym, na działce nr ewid. 945,

-      przebudowę placu postojowego na działkach nr ewid. 3251 i 290,

-      budowę lewostronnego chodnika o długości 19,70m oraz prawostronnego o długości 85,40m w tym 71,50m w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową nr 2961L,

-      poprawę dostępności do przyległych działek,

-      przebudowę części infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,

-      przebudowę części istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego,

-      poprawę organizacji ruchu drogowego.

 

 

 

 

Dofinansowanie: 1 969 521,00 zł

Całkowita wartość: 3 282 536,12 zł

 

Zdjęcie parkingu i drogi

Wybudowana droga

Powrót