Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary

Tablica informacyjno - promocyjna projektu

 

Projekt przewiduje:

a)      Budowę ciągu dróg gminnych Nr 109379L, 109376L oraz 109368L. Budowa obejmuje odcinki przedmiotowych dróg o łącznej długości 1 355 mb. Podstawowa szerokość jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+583,40 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50 m każdy). Na pozostałych odcinkach szerokość jezdni drogi będzie wynosić 3,50 m. Wzdłuż trasy zlokalizowano mijanki. Szerokość jezdni na mijankach - 5,00 m.

b)      wykonanie  poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej o szerokości  0,75 m.

c)      wykonanie zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

d)     wykonanie systemu odwodnienia drogi składającego się z rowów przydrożnych oraz przepustów pod jezdnią.

e)      wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego z posadowieniem słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia ulicznego LED oraz rozdzielnicy oświetlenia terenu wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.

 

W dniu 26 kwietnia 2022r.roku Wójt Gminy Potok Górny Stanisław Dyjak podpisał umowę z wykonawcą inwestycji .

Termin wykonania zadania listopad 2022r.

W grudniu 2022r. oddano wybudowaną drogę do użytkowania

 Teren budowy wraz z tablicą informacyjną dla zadania Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary

Teren budowy dla zadania Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary 

 Droga gminna w miejscowości Jasiennik Stary

Droga Gminna w miejscowości Jasiennik Stary

 

Powrót