Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Potok Górny

 

 

 

Zadanie obejmuje obejmuje w szczególności:

1)      Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lipiny Dolne z Lipinami Górnymi Borowina.

2)      Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naklik.

3)      Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Malennik.

4)      Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego w miejscowości Lipiny Dolne.

5)      Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Potok Górny i Lipiny Dolne

6)      Budowa studni głębinowej w miejscowości Naklik

7)      Przebudowa w Gminie Potok Górny:

a)      sieci wodociągowej polegająca na:

-      wymianie hydrantów nadziemnych oraz układów zasuw,

-      przebudowie ujęć wody w Nakliku i Lipinach Dolnych,

-      wymianie wodomierzy  na wodomierze z systemem odczytów radiowych

b)      sieci kanalizacyjnej polegająca na:

-      wymianie urządzeń na przepompowniach ścieków,

-      przebudowie oczyszczalni ścieków w Lipinach Dolnych i Zagródkach

Szczegółowy zakres przebudowy:

Przebudowa hydrantów nadziemnych wraz z zasuwą, obudową i skrzynką oraz zasuw liniowych i armatury towarzyszącej na sieci wodociągowej w miejscowościach: Potok Górny, Naklik, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina.

Przebudowa ujęć wody: ujęcie wody Lipiny Dolne – montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie, ujęcie wody Naklik – montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie wraz z wymianą szafy sterowniczej, pomiarowej. Kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z systemem odczytów radiowych w miejscowościach: Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Jedlinki, Potok Górny, Naklik, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina. Przebudowa przepompowni ścieków, sterowania oraz monitoringu z wizualizacją w miejscowościach: Potok Górny, Naklik, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina. Przebudowa sterowania i monitoringu z wizualizacją na przepompowniach w miejscowościach: Jasiennik Stary, Potok Górny, Jedlinki. Przebudowa oczyszczalni ścieków:

- w Lipinach Dolnych: Wymiana dyfuzorów napowietrzających w komorach napowietrzania oraz komorze tlenowej stabilizacji osadu, wymiana układu pomiarowego przepływu ścieków, wymiana pompy przenośnikowej powietrznej, montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie, montaż systemu odwadniania osadu

- w Zagródkach:

Wymiana układu pomiarowego przepływu ścieków, Montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie.

Powrót