Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czyste powietrze

W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki

Tablica informacyjna dla projektu Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki

Zadanie „Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki finansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie obejmuje min:

-      wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wraz z parkingiem i zjazdami zbiorczymi - 14492m2

-      budowa i przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym przepustów drogowych,

-      wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej - 4470m2,

-      wykonanie chodnika z kostki brukowej - 1485m2,

-      utwardzenie zjazdów (nawierzchnia z kostki brukowej) - 593.5m2,

-      wykonanie przepustów zjazdowych,

-      roboty poprawy bezpieczeństwa ruchu

-      budowa kanału technologicznego,

-      przebudowa (zabezpieczenie) części infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,

DOFINANSOWANIE:  4.461.342,37

 

Plac Budowy inwestycji Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki

Pas drogowy Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki

 

Powrót