Przykładowe działania

Dziedzina odnawialnych źródeł energii obecnie bardzo się rozwija, zarówno w Polsce jak i na świecie. Ma to niewątpliwie ogromny związek z przechodzeniem gospodarek dotychczas opartych na źródłach odnawialnych na gospodarki niskoemisyjne wykorzystujące odnawialną energię: słoneczną, wiatrową, wodną czy biomasę. Każde z tych nowoczesnych źródeł energii powoduje ograniczenie spalania surowców kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy), a tym samym ogranicza emisję gazów cieplarnianych tj. dwutlenek węgla (CO2), freony (CFC), halony, metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3) oraz gazy przemysłowe takie jak perfluorowęglowodory (PFC) czy heksafluorek siarki (SF6).

Przykładowe rodzaje inwestycji wraz z podaniem szacunkowej rocznej redukcji ilość dwutlenku węgla jakie dana inwestycja powoduje.

L.p.

Rodzaj inwestycji

Roczna ilość uniknionej emisji CO2 [kg]

Lista Inwestycji

1

Wymiana tradycyjnej żarówki domowej o mocy 75 W na żarówkę typu led o mocy 8 W  (przy założeniu takiej samej ilości światła i czasu świecenia)

76

2

Wymiana 1 sodowej ulicznej oprawy świetlnej o mocy 150 W na oprawę typu led o mocy 80 W (przy założeniu takiej samej ilości światła i czasu świecenia)

175

3

Wymiana 1 sodowej ulicznej oprawy świetlnej o mocy 300 W na oprawę typu led o mocy 80 W (przy założeniu takiej samej ilości światła i czasu świecenia)

551

4

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,48 kW

1 736

5

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,1 kW

2 171

6

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,72 kW

2 605

7

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,03 kW

2 822

8

Wymiana pieca na paliwo stałe na piec opalany biomasą o mocy 15 kW (w przypadku budynku poddanego termomodernizacji)

5 204

9

Wymiana pieca na paliwo stałe na piec opalany biomasą o mocy 20 kW (w przypadku budynku poddanego termomodernizacji)

6 939

10

Wymiana pieca na paliwo stałe na piec opalany biomasą o mocy 25 kW (w przypadku budynku poddanego termomodernizacji)

8 673

11

Montaż instalacji solarnej dwu panelowej o mocy 3,4 kW

500

12

Montaż instalacji solarnej trzy panelowej o mocy 5,1 kW

749

13

Termomodernizacja budynku mieszkalnego o powierzchni 150 m2 (ocieplenie ścian, ocieplenie stropu/poddasza, wymiana okien)

6 505


Powrót