Projekt

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Potok Górny”

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Potok Górny obejmująca:

  1. Wymianę istniejących opraw na oprawy ledowe w miejscowościach: Potok Górny, Dąbrówka, Jasiennik, Kolonia Malennik, Jedlinki, Lipiny Dolne, Lipiny Górne Borowina, Lipiny Lewki, Naklik, Szyszków, Zagródki (392 szt.);

  2.  Budowę dwóch nowych odcinków energooszczędnego oświetlenia ulicznego (28 szt. punktów świetlnych), w miejscowościach: Lipiny Dolne - Kolonia oraz Naklik.

Głównym celem realizowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi. Dzięki modernizacji oświetlenia nastąpi ponadto obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na te cele.

Zdjęcia z realizacji inwestycji:

Wyminana lamp na słupach oświetleniowych

 

Wymiana lamp na słupach oświetleniowych

 
 
Powrót