Projekt Usuwamy Azbest
Robotnik usuwa azbest
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Fabryki
Konsultacje Społeczne
Troje ludzi na zdjęciu którzy dyskutują
Organizacje pozarządowe
Osoby stojące w półkolu przed osobą w czerwonym swetrze
LAWP
Trzy uśmiechnięte osoby przed monitorem
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Znak Wifi wystający z telefonu
GreenVelo Trasy rowerowe
Rower w lesie
Czystsze powietrze
Kobieta oddychająca pełną piersią
W sieci bez barier
Dłonie na klawiaturze laptopa
Energia odnawialna
Dłoń na tle roślin, ikony odnawialnych źródeł energii krążące wokół ziemi.

Aktualności Gospodarka komunalna

Opublikowane dn. 26-02-2021

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Potok Górny

W naszej gminie aktualnie trwają prace w ramach projektu pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Potok Górny”. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W naszej gminie aktualnie trwają prace w ramach projektu pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Potok Górny”. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane koszty realizacji operacji:                  1 832 788,10 zł

Kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020:     948 132,00 zł

 

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek 1614 m sieci wodociągowej łączący miejscowości Potok Górny i Lipiny Dolne-Kolonia oraz zostanie przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowościach: Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Jedlinki oraz część miejscowości Potok Górny. Przebudowa sieci wodociągowej będzie polegała na wymianie hydrantów nadziemnych, wymianie zasuw liniowych a sieci kanalizacyjnej na modernizacji 10 przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki. W czasie realizacji inwestycji w w/w miejscowościach mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

Tablica promocyjna projektu PROW

Autor: Gmina Potok Górny
Powrót